تبلیغات
خدای خوبیها - God is love

God is love
Don't worry about tomorrow

...God is already there on

نگران فردایت نباش خدا از قبل آنجاست...


[ پنجشنبه 26 آذر 1394 ] [ 11:59 ق.ظ ] [ Tahereh ]