تبلیغات
خدای خوبیها - صبر

صبر


برای تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام رنـــــج هایــــــــــی
كه می بری صـــــــــبـــــــــــــــــر كن!
صــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــر، اوج احترام
به حكمت های خــــــــــداست...


[ چهارشنبه 12 اسفند 1394 ] [ 11:53 ق.ظ ] [ Tahereh ]