تبلیغات
خدای خوبیها - make beautiful....

make beautiful....
Make beautiful your inside esprit
that be same your inside and outside personality

روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.


سقراط      


[ یکشنبه 9 خرداد 1395 ] [ 02:00 ب.ظ ] [ Tahereh ]