تبلیغات
خدای خوبیها - خوب بودن سخت نیست

خوب بودن سخت نیست

خوب بودن زیاد سخت نیست

کافیست مهربانی کنی

زبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاند ، همین خوبیست ...

وقتی برای همه خیر بخواهی همین خوبیست ...

وقتی محبتـت بی منت باشد

وقتی عشق بورزی

وقتی زیبایی اشخاص را بـبـینی

وقتی خوبی هایشان را بـبـینی

همین خوبیست ...

مهم نیست که آدم ها چگونه اند

مهم نیست جواب سلامت را میدهند یا نه

تو سلام کن

سر به سر دلشان بگذار

شیطـنت کن

بـخند

همین خوبـیست ...

مهم این است که تو خوب باشی

آن ها روزی دلشان برای خوبی هایت تنگ می شود

باور کن ...[ دوشنبه 10 خرداد 1395 ] [ 12:47 ق.ظ ] [ Tahereh ]