تبلیغات
خدای خوبیها - ....

....


پروردگارا!...
 آن گونه که در این روز خشکی های زمین را در دل امواج گستردی
 و توفان آب های سرکش را از کبر و غرور و سرکشی بازداشتی،
 از کعبه دلم، زیبایی های فضایل را بگستر تا طوفان سرکش و طغیان نفسم را مهار کند
 و کوه های سخت و مرتفع عدالت را بر دوش خود حمل کند؛
 چشمه های حکمت و سخاوت از فراز کوه ها بجوشد
 و دره های آن از معادن گران سنگ عفاف پوشیده شود و با قله ها و صخره های شجاعت،
 از لرزش و اضطراب بازماند.[ یکشنبه 7 شهریور 1395 ] [ 05:41 ب.ظ ] [ Tahereh ]