تبلیغات
خدای خوبیها - تلنگر

تلنگر تــــــــــــــلنگر

باید قـــــتلگاهے رقم زد؛
باید ڪـــــشت!!
مـــــنیت را
تـــــڪبر را
دلـــــبستگے را
غـــــرور را
غـــــفلت را
آرزوهاے دراز را
حـــــسد را
حـــــرص را
تـــــرس را
هـــــوس را
شـــــهوت را
حب دنـــــیا را ...

✅باید از خود گـــــذشت
باید ڪشت نـــــفس را ...❗️

" شــــــــــهادت " درد دارد 
دردش ڪشتن لـــــذت هاست ...
باید ڪشته شویم ، تا شـــــهید شویم ‼️

شـــــهادت_اتفاقے_نیست
[ شنبه 1 آبان 1395 ] [ 02:45 ب.ظ ] [ Tahereh ]