تبلیغات
خدای خوبیها - تلنگر...

تلنگر...


آنجا هجده ساله ای درد می کشد برای دین ...
و اینجا (بعضی) هجده ساله ها خودشان 
"درد می شوند" برای دین

آنجا سال ۱۱ هجری ست،
و اینجا ۱٤۲۷ سال بعد ...

آنجا هجده ساله ای "حـجـابــ" می گذارد
تا آزاد کند ☜دیـنش را از جهالت ...
و اینجا (بعضی ) هجده ساله ها "حـجـابــ" برمیدارند
تا آزاد کنند ☜دنیایشان را برای جهالت❗

آنجا سال ۱۱ هجری ست ،
و اینجا ۱٤۲۷ سال بعد ...

آنجا تن هجده ساله ای شبانه دفن میشود
 تا معنا کند واژه حیـا را ...
واینجا تن (بعضی ) هجده ساله ها شبانه روز ،
عریان میشود تا خلق کنند واژه هرزگی را❗

آنجا سال ۱۱ هجری ست، 
و اینجا ۱٤۲۷ سال بعد ...

▪️آنجاصورت هجده ساله ای سیلی میخورد ،
ازبس که میماند پایِ امام زمانه اش❗

و اینجا (بعضی )هجده ساله ها سیلی می زنند
به صورت امام زمانشان،
از بس که می دَوَند دنبال شیطان نفسشان❗

آنجا سال ۱۱ هجری ست، 
و اینجا ۱٤۲۷ سال بعد ...

▪️آنجا هجده ساله ای پرپر شد تا امروز 
بشود الگوی زنان متدین شیعی ...

اما⁉

اینجا (بعضی ) هجده ساله ها بال بال می زنند
تا الگو بردارند از زنان متحجر غربی ...

▪️آنجا سال ۱۱ هجری ست، 
و اینجا ۱٤۲۷ سال بعد ...

°●○°• و چقدر تفاوت است بین هجده ساله های آنجا
و هجده ساله های اینجا ...‼

شهادت_مادرم_افسانه_نیست
مراقب چادر حضرت زهرا باشیم

___________________________


[ سه شنبه 10 اسفند 1395 ] [ 11:06 ق.ظ ] [ Tahereh ]